MASZYNY DO BIOMASY

TECHNOLOGIE ROZDRABNIANIA - BRYKIETOWANIA - PELETOWANIA

Galeria Zdjęć - Stravis

TYPY MASZYN:

Galleria - Stravis

BRYKIECIA BK
Brykieciarka BK Brykietowanie Słomy Brykieciarka Brykieciarka
PELECIARKA TL700
Peleciarka Peleciarki Tl700 Peleciarki Peleciarki
ROZDRABNIACZ SŁOMY RS2000
Rozdrabniacz Słomy Rozdrabniacz Słomy Rozdrabnianie Słomy Rozdrabniacz RS2000 Rozdrabniacz RS2000 Rozdrabniacz RS2000
ROZDRABNIACZ SŁOMY RSK
Rozdrabniacz Słomy RSK Rozdrabniacz Słomy Rozdrabnianie Słomy
MŁYN BIJAKOWY ML2000
Młyn Bijakowy ML2000 Młyn Do Słomy Młyn Młotkowy Młyn Do Trocin
MŁYN BIJAKOWY ML4000
Młyn Bijakowy Wysokiej Wydajności Młyn Bijakowy
TRANSPORT PNEUMATYCZNY
Cyklon podwójny Magazyn KłódCykon Cyklon Rozdzielacz Wentylator
ZBIORNIK BUFOROWY
Zbiornik buforowy Zbiornik buforowy Zbiornik buforowy