MASZYNY DO BIOMASY

TECHNOLOGIE ROZDRABNIANIA - BRYKIETOWANIA - PELETOWANIA

Wirnik Młyna Bijakowego ML2000

TYPY MASZYN:

Młyn Bijakowy ML2000

Młyn Bijakowy ML2000
MŁYN BIJAKOWY ML2000

PRZEZNACZENIE :

Młyn bijakowy ML2000 jest maszyną mającą za zadanie rozdrobnienie i ujednolicenie frakcji surowców wsadowych pochodzenia roślinnego. Najczęściej wykorzystywany jest w liniach technologicznych do domielenia wstępnie rozdrobnionej sieczki odbieranej na bieżąco z rozdrabniaczy wstępnych. Wydajność urządzenia zależy od mocy zainstalowanych silników, rodzaju przerabianego materiału, sposobu odbioru (mechaniczny lub pneumatyczny), stopnia sprasowania, wilgotności i stopnia docelowego rozdrobnienia. W zależności od spełnienia tych warunków waha się ona od 1000-2500 kg/h. Proces rozdrabniania zaczyna się od podania wcześniej przygotowanego materiału (o odpowiedniej frakcji i wilgotności) do otworu komory rozdrabniania. W komorze tej znajduję się szereg noży bijakowych mocowanych na wspólnej tulei, która z kolei osadzona jest na wrzecionie otrzymującego poprzez przekładnie pasową napęd od silnika głównego. Noże te, wirując z dużą prędkością, uderzają w podawany materiał powodując jego domielenie. Po osiągnięciu odpowiedniej frakcji surowiec wyrzucany jest przez oczka sita poza komorę rozdrabnia do komory rozładowczej z której dalej wyciągany jest pneumatycznie np. do zbiorników buforowych.

 • DANE TECHNICZNE
 • - wydajność
 • - surowiec
 • - otwory sit
 • - ilość noży
 • - prędkość obrotowa noży
 • - moc silnika głównego
 • - odbiur surowca
 • - wymiary okna wsadowego
 • ML2000
 • 1000 - 2500 kg/h
 • zrębki, trociny, sieczka słomy, papier, zbóże
 • 6 - 25 mm
 • 27 - 54 szt./h
 • 80 - 110 m/s
 • 22 - 55 kW
 • pneumatyczne
 • fi 250 mm 
Młyn ML2000 Młyn ML2000 Młyn ML2000 Młyn ML2000