Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 45

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 45

Warning: PHP Startup: Failed opening 'headerMDBM.txt' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 45
Rozdrabnianie - Rozdrabniacz RS

TYPY MASZYN:


Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 53

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 53

Warning: PHP Startup: Failed opening 'navMDBM.txt' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 53

Rozdrabniacz RSW

Rozdrabniacz RSW
ROZDRABNIACZ RSW

PRZEZNACZENIE :

Rozdrabniacz RSW5000 przeznaczony jest do przemysłowego rozdrabniania słomy, siana itp. materiałów. Został on zaprojektowany z myślą o rozdrabnianiu surowca w postaci balotów bądź kostek. Wydajność urządzenia zależy od mocy zainstalowanych silników, rodzaju przerabianego materiału, wilgotności i stopnia docelowego rozdrobnienia. W zależności od charakterystyki tych warunków wacha się ona od 4 000 - 10 000 kg/h. Jego ciekawym rozwiązaniem jest wyeliminowanie i zastąpienie tradycyjnych sit przesuwnymi płytkami tworzącymi razem z wrzeciennikiem sprawny układ rozdrabniający charakteryzujący się małą energochłonnością, dużą odpornością na zanieczyszczenia (kamienie, metale grubsze wtrącenia rozdrabnianego materiału) i niespotykaną tolerancja wilgotności dochodzącą do 80%. Proces technologiczny - w przypadku gdy do rozdrabniacza w komplecie dołączony jest system magazynowania i podawania surowca - zaczyna się od usunięcia sznurków wiążących z balotów i załadunku ich na stole magazynu. Z magazynu słoma przesuwana jest za pomocą łańcuchów transportowych w kierunku rozdrabniacza. Sterowanie kontroluje stopień zapełnienia kosza rozdrabniacza automatycznie dorzucając nową porcję rozdrabnianego materiału. W koszu tym słoma za pomocą zabieraków zostaje wprawiona w ruch obrotowy, który nasuwa ją na szybko obracające się noże wrzeciennika. Noże ścinają na jeden obrót ok. piętnasto centymetrową warstwę słomy, przerabiając ją na sieczkę i wyrzucając ją wywołanym przez wrzeciennik pędem powietrza do punktu odbioru.

  • DANE TECHNICZNE
  • - wydajność
  • - moc silnika głównego
  • - moc silników mechanizmu mieszająco podającego
  • RSW
  • 4000 - 10000 kg/h
  • 75 - 110kW
  • 2,2 kW

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 144

Warning: PHP Startup: failed to open stream: No such file or directory in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 144

Warning: PHP Startup: Failed opening 'dolneMT.txt' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /stravis.pl/rozdrabniaczrsw.php on line 144