MASZYNY DO BIOMASY

TECHNOLOGIE ROZDRABNIANIA - BRYKIETOWANIA - PELETOWANIA

Transport Pneumatyczny

TYPY MASZYN:

Transport Pneumatyczny

Transport Pneumatyczny

PRZEZNACZENIE :

Mechanizm transportu pneumatycznego MTP2000 jest zespołem urządzeń tworzących instalację mającą za zadanie pobranie, przetransportowanie i rozładowanie rozdrobnionego materiału za pomocą medium jakim jest powietrze. Wcześniej przygotowany materiał w postaci rozdrobnionej sieczki w kontrolowany sposób podawany jest razem ze świeżym powietrzem do okna zasypu materiału. Materiał porywany jest przez powietrze do wentylatora promieniowego, dalej pchany jest rurami transportu w stronę cyklona. Cyklon odseparowuje ciała stałe z powietrza w stronę okna wysypu do zbiornika. Powietrze użyte do transportu wychodzi z cyklonu do rur powrotu w stronę przelotowego filtra workowego. W filtrze, przez dławienie przekroju na wyjściu, powstaje pewne ciśnienie które zostaje rozładowane przez worki filtracyjne. Powietrze przenikając przez tkaninę worków osadza na nich zabrane ze sobą zapylenie, które zostaje systematycznie otrzepywane przez automatyczny system czyszczenia wibracyjnego. Powietrze które nie zostało rozładowane w filtrze powraca do układu zostając ponownie użyte do transportu nowej partii materiału. Mechanizm transportu pneumatycznego MTP2000 zbudowany jest zespołu urządzeń i podzespołów połączonych ze sobą najczęściej stalowymi rurami transportowymi w każdej instalacji dostosowując się do lokalnych uwarunkowań i potrzeb odbiorcy.

 • DANE TECHNICZNE
 • - wydajność przepływu powietrza
 • - spręż transportu
 • - wydajność transportowanego materiału
 • - skuteczność filtracji
 • - surowiec
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • - materiał worków filtrów
 • - powierzchnia filtracji worków
 • - moc silnika wibratora
 • - moc wentylatora
 • - średnica rur transportu
 • - średnica rur powrotu
 • - częstotliwość czyszczenia worków
 • TRANSPORT PNEUMATYCZNY
 • 10000 - 14000 m3/h
 • 2800 Pa
 • do 3000 kg/h
 • poniżej 5mg/Nm3
 • wstępnie rozdrobnione i wysuszone materiały
  pochodzenia roślinnego bez wtrąceń ciał obcych w
  postaci kamieni i części metalowych (trocina, sieczka
  słomy o długości nie przekraczającej 30-40 mm i
  wilgotności średniej nie do 20%)
 • 1,5 - 2,2 kW
 • włóknina poliestrowa antyelektrostatyczna
 • 28 m3
 • 0,55 kW
 • 7,5 kW
 • 0,25 m
 • 0,3 m
 • 1 - 1,5/10s
Cyklon podwójny Cykon podwójny Cyklon pojedyńczy Cyklon Trójnik z przepustnicą Wentylator