MASZYNY TARTACZNE

KOMPLETNE LINIE TECHNOLOGICZNE

Galeria Zdjęć - Stravis

TYPY MASZYN:

GALLERIA - STRAVIS

PILARKA WIELOPIŁOWA
Pilarka Wielopiłowa Pilarka Wielopiłowa Wielopiła Pilarka Wielopiłowa
TRAK TARCZOWY TTG
Trak TTG Trak Tarczowy TTG Cięcie Kłody - Trak Trak Gąsienicowy TTG Ciecie Kłody - Trak TTG Trak Tarczowy TTG
TRAK TARCZOWY TTLG
Trak Gąsienicowy TTLG Trak Tarczowy TTLG Cięcie Kłody - Trak Formatowanie Kłody - Trak Trak Tarczowy TTLG
PILARKA FORMATOWA PF
Pilarka Formatowa PF Pilarka Do Deski Cięcie Deski - Formatówka Pilarka Formatowa PF Formatówka
PILARKA FORMATOWA PFP I
Pilarka Formatowa FPF I Formatówka PFP I Formatowanie Pryzmy Pilarka Formatowa Cięcie Deski
PILARKA FORMATOWA PFP II
Pilarka formatowa PFP II Formatówka PFP II Cięcie pryzmy - Pilarka
PODAJNIK KŁÓD PK
Podajnik Kłód PK Magazyn Kłód Podajnik Kłód Magazyn Kłód - Stravis Stoł Podawczy Stół Podający Kłodę
STÓŁ CENTRUJĄCY SC (CENTRATOR)
Stół Centrujący Centrator SC Stół centrujący Pryzmę
STÓŁ BAZUJĄCY SB
Stół Bazujący Pozycjonowanie pryzmy Stół Bazujący Stravis
STOŁY ROLKOWE
Stół Rolkowy - Transport Kłody Stół Rolkowt Stół Rolkowy Z Obrotnicą Stół Rolkowy Z Obrotnicą Kłody Stół Rolkowy
TAŚMOCIĄGI
Taśmociąg Stół taśmowy Taśmociąg Tasmociąg Stół Taśmowy Taśmociąg
REDLERY
Redler Redler - Stravis Transort Trocin Redler
INNE MASZYNY
Stół - Podnoszenie Pryzmy Stół - Stawianie Pryzmy